Aurora Lån er en online låneudbyder, som har sat tilliden til deres kunder i højsædet. Førhen lånte de fysiske banker kun penge til de kunder, bankerne havde størst tillid til. Skulle man derfor låne penge i banken, var det en god idé at have en nær ven eller familiemedlem med, der kunne garantere for kundens troværdighed.

Denne idé har Aurora Lån taget med sig og fornyet. Hos denne låneudbyder vil du nemlig ikke blive vurderet af et computersystem, men snarere om du har en person med dig, der kan stå inde for din troværdighed som kunde. Hvordan dette i dag kan lade sig gøre hos en online låneudbyder, vil du kunne finde svar på herunder.

Hos Aurora finder du kun fleksible løsninger

Som kunde hos Aurora Lån kan du altid forvente, at virksomheden aldrig vil opkræve unødvendige gebyrer af dig. Mange udbydere kræver nemlig et væld af gebyrer for oprettelse, telefonsamtaler etc. Dette finder du ikke hos Aurora. Her kan du trygt sende en ansøgning afsted for derefter at bede om en uforpligtende samtale – alt sammen uden ekstraomkostninger.

Dette system har gjort, at Aurora er en aldeles populær lånevirksomheden blandt kunderne. Derudover vil du, ved forsinkede indbetalinger, heller ikke opleve ekstraomkostninger, når det gælder påmindelser og eventuelle telefonopkald. Alt dette hører nemlig med i Auroras samlede service til kunderne.

Tillid til kunden er altafgørende

Som nævnt i tidligere afsnit, så bygger Aurora deres lånepolitik på en tillid til kunderne. Når du sender en låneansøgning afsted, vil du ikke blive vurderet af et særligt computersystem, om du er i stand til at betale et lån tilbage i rette tid. I stedet vil du blive bedt om at kontakte en ven eller et familiemedlem, der er villige til at træde til som selvskyldnerkautionist.

En sådan kautionist skal kunne gøre rede for, hvorfor han eller hun mener, at du kan betale for dit lån, når de månedlige indbetalingsdatoer nærmer sig. Derudover skal din kautionist også kunne stå til ansvar for at betale for lånet og dertilhørende renter, hvis ikke du selv er i stand til at gøre dette. Auroras lånepolitik bygger altså ganske enkelt på tilliden til kunden og kautionisten.

Når du har sendt din ansøgning afsted til Auroras professionelle rådgivere, så vil din kautionist også blive bedt om at oprette en profil på Auroras hjemmeside. Her vil vedkommende blive bedt om at underskrive en særlig kontrakt, og der vil derefter blive aftalt telefonsamtaler med både dig og din kautionist. På denne måde kan Auroras rådgivere vide sig sikre på, at deres kunder er indforstået med de betingelser, der gør sig gældende ved et lån på nettet.

Når du låner et beløb hos Aurora Lån, er det underordnet, om du er registreret hos enten RKI eller Debitor Registret. Som nævnt før, så bygger Auroras lånepolitik på troværdighed til den enkelte kunde og dennes kautionist frem for unødig meget administration. Du kan altså godt være registreret på et eller flere af disse registre, uden at det betyder noget for din situation hos denne låneudbyder.

Det eneste krav er dog, at din kautionist ikke skal stå registreret som værende en dårlig betaler. Kan du i sidste ende ikke tilbagebetale dit forbrugslån, så er det din gode ven eller kollega, der står med ansvaret for lånet. Af denne grund kan din kautionist altså ikke være registret på de førnævnte registre. Hvis dette er tilfældet, vil det ultimativt svække troværdigheden, som er et punkt, Aurora ellers sætter højt på dagsordenen.

Når både kunden og kautionisten er erklæret egnet til at låne et givent lånebeløb, og alle underskrifter er indsamlet, så vil beløbet blive overført til kautionistens konto. Dette sikrer tilliden mellem kunden og kautionisten, således at der i fremtiden ikke opstår komplikationer, der drejer sig om kviklånet.

Et løfte er et løfte

På Auroras hjemmeside finder du en række løfter, som virksomheden gør en dyd ud af at overholde. Disse løfter indebærer blandt andet, at:

  • Kautionisten aldrig vil blive kontaktet, medmindre det er strengt nødvendigt.
  • Derudover lover denne lånevirksomhed også, at den enkelte kunde altid selv bestemmer, hvor meget kontakt der skal være over en længere låneperiode.
  • Slutteligt lover Aurora også, at der ikke pådrages den enkelte kunde ekstraomkostninger for de ydelser, virksomheden tilbyder.

Hvis du vil læse alle løfterne igennem, så finder du dem på Auroras respektive hjemmeside. Disse er din garanti for, at denne låneudbyder kun vil det bedste for sine kunder. Ingen skal føle sig snydt, og alle skal føle sig inkluderet.

Glade og tilfredse kunder

Klikker man sig ind på diverse anmeldelses hjemmesider, vil man kunne finde et væld af glade og tilfredse kunder hos Aurora. Her er fællesnævneren, at der over kundernes forskellige låneperioder er opstået en stærk tillid til Aurora som låneudbyder. Denne udbyder formår altså at bygge troværdighed og retfærdighed op sammen med hver enkel kunde, således at de mange mikrolån, der foretages, kan forløbe gnidningsfrit.

Derudover kan Aurora Lån også prale af et super professionelt team af rådgivere, der hver dag sidder klar ved telefonerne. Som kunde bestemmer du selv, hvor meget kontakt du vil have til disse rådgivere, men i alle tilfælde sidder de klar til at hjælpe.

Hvem kan låne penge hos Aurora?

I princippet kan alle danske statsborgere over 18 år låne et beløb hos denne låneudbyder. Der lægges særligt vægt på tilliden til den enkelte kunde, da alle kunder er forskellige og modtager forskellige indtægter. Ud fra en vurdering af din indtægt kan du blive vurderet troværdig som kunde.

Når det kommer til din kautionist, så er det vigtigt, at vedkommende ikke er registreret som værende en dårlig betaler. Dette har vi beskrevet i et tidligere afsnit. Som kautionist skal du være klar på at betale eventuelle ydelser for kundens lån, hvis ikke kunden selv er i stand til dette. Dette kræver naturligvis, at din kautionist får en god vurdering af sin kredit, således at han eller hun kan træde til, hvis det bliver nødvendigt. Alt dette er med til sikre et højt niveau af troværdighed mellem låneudbyder og kunde.